+420 602 583 012

+420 602 572 696

OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY

Osvědčení o autorizaci č. 33077
Osvědčení o autorizaci č. 33517
Certifikát 1- vyhledání poruch
Certifikát vyhledávání poruch Z.Mazel, ml.
Osvědčení E-07 SŽDC Ing.Mazel
Osvědčení vyhl.100/1995 Sb.
Politika kvality 01042023
Osvědčení NV 194_2022 Ing. Mazel
Osvědčení NV 194_2022 Z. Kochtík
Osvědčení NV 194_2022 Z. Mazel
Certifikát ISO 14042023
UTZ s1
UTZ2
UTZ3
UTZ 4
EMSPOJ CZ®, a.s.
Hviezdoslavova 1188/5
627 00 Brno

+420 602 583 012

+420 602 572 696

emspoj@emspoj.cz